ΔΗΚΙ Καθηγητών: Να γίνουν τεστ κορωνοϊού στους εκπαιδευτικούς, γραμματεία και μαθητές Γ΄ Λυκείου

«Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την απόφαση του ΥΠΠΑΝ για επιστροφή των μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου στο σχολείο κατά την α΄ φάση άρσης των μέτρων»

H Δημοκρατική Κίνηση Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ) συγχαίρει, αρχικά, τις χιλιάδες εκπαιδευτικούς που χάριν στον υπερβάλλοντα ζήλο τους και τις φιλόπονες προσπάθειες που καταβάλλουν καθημερινά λειτουργεί επιτυχώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ένα μοντέλο που επιβλήθηκε ως λύση ανάγκης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ως ΔΗΚΙ Καθηγητών, διασαφηνίζουμε ότι διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για επιστροφή των μαθητών και μαθητριών της Γ Λυκείου στο σχολείο κατά την πρώτη φάση άρσης των μέτρων. Δηλώνουμε, ταυτόχρονα, την ετοιμότητά μας για επάνοδο στον σχολικό χώρο, όμως με απαραίτητη προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από το πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας μέτρα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία, τόσο των μαθητών και μαθητριών όσο και των εργαζομένων, χωρίς οποιεσδήποτε εκπτώσεις. Εκφράζουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας σχετικά με διάφορους σχεδιασμούς που ακούονται ή κυρίως από την απουσία τους.

Πιο συγκεκριμένα ανησυχούμε για:

 • Τη μέχρι τώρα απουσία από τις σχολικές μονάδες των αναγκαίων μέσων προφύλαξης (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια, σημάνσεις, θερμόμετρα κ.α
 • Τον τρόπο μεταφοράς των μαθητών/τριών στο σχολείο.
 • Την αξιολόγηση των μαθητών/τριών στο Β ’ Τετράμηνο.
 • Τον αριθμό των μαθητών/τριών ανά τμήμα.
 • Την παράδοση μαθημάτων από εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
 • Την παρακολούθηση μαθημάτων από μαθητές/τριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Την αποφυγή συγχρωτισμού μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών.
 • Τη χρονική διάρκεια καθημερινής και συνολικής παρουσίας μαθητών/τριών στο σχολείο.
 • Την καθυστέρηση που παρατηρείται στον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων απόλυσης και πρόσβασης.

Η ΔΗ.ΚΙ. καθηγητών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών, εκπαιδευτικών και της κοινωνίας ολόκληρης εισηγείται τα ακόλουθα:

 • Να διεξαχθούν τεστ κορωνοϊού στο προσωπικό των σχολείων (εκπαιδευτικούς, γραμματεία κ.α.) και στους/στις μαθητές/τριες.
 • Να απολυμανθούν οι σχολικοί χώροι πριν την επάνοδο των μαθητών/τριών.
 • Η προσέλευση των μαθητών/τριών να μην είναι καθημερινή αλλά εκ περιτροπής.
 • Ο αριθμός των μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα να καθορίζεται με βάση το πρωτόκολλο του Υπ. Υγείας δηλαδή 8 τ.μ. ανά άτομο και δύο (2) μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον.
 • Ο ημερήσιος χρόνος παραμονής των μαθητών/τριών στα σχολεία να ρυθμιστεί από τις ανάγκες του προγράμματος που θα εκπονηθεί και να είναι περιορισμένος.
 • Ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία να ρυθμίζεται από τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου.
 • Όσοι διδάσκουν εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ’ Λυκείου και θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα μπορούν οι μαθητές/τριες να παρακολουθούν την τηλεδιάσκεψη από το σχολείο σε αίθουσες που έχουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό με σχετική ρύθμιση που θα γίνει στο πρόγραμμα (καθηγητές/τριες που θα εργάζονται στο σχολείο και καθηγητές/τριες που θα εργάζονται από το σπίτι).
 • Η συνολική διάρκεια παρουσίας των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου να μην υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες.
 • Έναρξη των Παγκυπρίων Εξετάσεων στις αρχές Ιουνίου.
 • Τα Γυμνάσια, η Α’ και Β’ τάξη Λυκείου να συνεχίσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα μαθήματα να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των Παγκυπρίων Εξετάσεων.
 • Η διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων να γίνει με διασπορά των μαθητών/τριών σε διπλανά Γυμνάσια και να αξιοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων για τις επιτηρήσεις των Παγκυπρίων Εξετάσεων.
 • Μη διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων και αυτόματη προαγωγή των μαθητών/τριών στην επόμενη τάξη ανεξαρτήτως βαθμού, νοουμένου ότι πληρούν τους κανονισμούς φοίτησης. Επίσης, να ισχύσει και η αυτόματη μετάταξη.
 • Λειτουργία σχολικών μονάδων χωρίς κυλικεία.
 • Καθημερινή παρουσία νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού στα σχολεία.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις στόχο έχουν να βοηθήσουν στην εκπόνηση ενός λειτουργικού και αποδοτικού σχεδιασμού για την ομαλή επιστροφή της Γ’ Λυκείου. Στόχος μας είναι, πρωτίστως, η διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας όλων. Δηλώνουμε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να γίνουμε συνεργοί σε σχεδιασμούς και λύσεις που θα πλήξουν το Δημόσιο Σχολείο. Τονίζουμε ότι την αποκλειστική ευθύνη για τα όποια προβλήματα προκληθούν, που αφορούν την προσωπική και κατ’ επέκταση τη Δημόσια Υγεία, από την επιστροφή της Γ’ Λυκείου θα την έχει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο πρέπει να αναλογιστεί και τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει στη διεξαγωγή των Παγκυπρίων Εξετάσεων και κατά συνέπεια στο μέλλον των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών μας.

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=2085