Διευκρινήσεις για τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που θα συνεχίσουν να παραμένουν στο σπίτι ασκώντας τα καθήκοντα τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επειδή επικρατεί σύγχυση αλλά και ανησυχία για ενδεχόμενες  αποκοπές για όσους εκπαιδευτικούς ( ευρύτερα δημόσιους υπαλλήλους) κληθούν να προσέλθουν στα σχολεία τους (ή χώρο εργασίας τους) αλλά δεν θα είναι δυνατό να παρουσιαστούν επειδή εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες, με βάσει και την υφιστάμενη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών στις 30/04/20 που αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σας αναφέρουμε τα εξής:

α) Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις κατηγορίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου (βλ. πιο κάτω παράρτημα Κατηγορία Β) καθώς και αυτοί που έχουν παιδιά μέχρι 15 χρονών και πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για να τους παρέχουν φροντίδα, είναι αυτονόητο ( με βάσει την υφιστάμενη εγκύκλιο) ότι δεν τίθεται θέμα καμίας αποκοπής νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

β) Διευκρινίζεται ότι για όσους εκπαιδευτικούς( και όλους τους δημόσιους υπαλλήλους) ανήκουν στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου αλλά η μέθοδος της τηλεργασίας δεν θα είναι εφικτή, η περίοδος απουσίας θα λογίζεται ως άδεια ασθενείας.

γ) Για όσους εκπαιδευτικούς (και άλλους δημόσιους υπαλλήλους) παραμένουν στο σπίτι για την φροντίδα παιδιών μέχρι 15 χρονών αλλά η μέθοδος τηλεργασίας δεν θα είναι εφικτή θα πρέπει να αιτηθούν άδεια απουσίας και ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση να πληρωθούν το 60% για τα πρώτα 1000 ευρώ και 40% για τα επόμενα 1000 ευρώ (και δεν υπάρχει όριο μισθού).

δ) Για τους μονογονιούς που θα αιτηθούν άδεια απουσίας τα ποσοστά αυξάνονται σε 70% για τα πρώτα 1000 ευρώ και 50% για τα επόμενα 1000 ευρώ(και δεν υπάρχει όριο μισθού).

ε) Όσοι εκπαιδευτικοί (και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ανήκουν στην Κατηγορία Α (βλ. πιο κάτω παράρτημα Κατηγορία Α) με βάσει την εγκύκλιο, μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε χώρους όπου συναλλάσσονται με κοινό και δεν υπάρχει αυξημένη διέλευση ατόμων.

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό όλων των εκπαιδευτικών και θα συνεχίσει να σας ενημερώνει όπως άλλωστε σας έχει συνηθίσει .

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=2071