Στείρα αξιολόγηση, κατευθυνόμενο έλεγχο, γραφειοκρατικές διαδικασίες και προϋποθέσεις απόλυσης περιέχονται στο Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΑΤΣΑ*  

Σε κάθε περίπτωση ένα Σχέδιο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου, θα έπρεπε να  είχε ως κυρίαρχα στοιχεία το συμβουλευτικό ρόλο του αξιολογητή, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και όχι τη στείρα συγκριτική αξιολόγηση, τον κατευθυνόμενο έλεγχο, τις αμέτρητες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το σημερινό υφιστάμενο Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών σίγουρα χρήζει βελτιώσεων ώστε να εκσυγχρονιστεί. Από την άλλη όμως, το ΥΠΠ, φαίνεται ότι επιθυμεί να υλοποιήσει ένα Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ), που να είναι βασισμένο:

 • στην ασφυκτική εποπτεία των Εκπαιδευτικών,
 • σε σωρεία εντύπων,
 • σε ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν οι γονείς και το διδακτικό προσωπικό,
 • σε σωρεία ερωτήσεων για «Συνεντεύξεις» για την εξωτερική αξιολόγηση,
 • σε συνεχές, αδιάκοπο και αγχώδες τρέξιμο από τους Καθηγητές για να ικανοποιήσουν τα δεκάδες σημεία που καταγράφονται στα διάφορα έντυπα,
 • στον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας των Καθηγητών και ιδιαίτερα στην εξάλειψη του μεγάλου στόχου που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Θα μπορούσε κάλλιστα, το υφιστάμενο Σχέδιο Αξιολόγησης να βελτιωθεί με τρόπο που να συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών, χωρίς να χρειάζεται να δαπανηθούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πραγματοποιηθεί ένα Σχέδιο Αξιολόγησης χειρότερο από το υφιστάμενο και το οποίο θα έχει ως επίκεντρο τη συμπλήρωση δεκάδων εντύπων, την αύξηση των Επιθεωρητών και των Πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης.

 Περαιτέρω, για προβληματισμό, σας παραθέτω πιο κάτω ορισμένες από τις αλλαγές που προορίζονται να εφαρμοστούν με την εφαρμογή και υλοποίηση του ΝΣΑ.Οι  δύο (2) Αξιολογητές (σημερινοί επιθεωρητές) μαζί με τον Διευθυντή  (συνολικά τρία άτομα!) θα αξιολογούν εντός του έτους με δύο κοινές επισκέψεις,  τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικό. Οι Αξιολογητές είναι δυνατόν να μην έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του αξιολογούμενου.

1.Ο επιθεωρητισμός σε όλο του το μεγαλείο

Οι Επιθεωρητές και οι Διευθυντές που δεν έχουν σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του αξιολογούμενου, θα είναι αδύνατο να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για την επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, οπότε θα είναι άνευ λόγου και αιτίας η εποπτεία και η αξιολόγηση τους στην τάξη.

2.Διευθυντές και ΒΔΑ΄ μετατρέπονται σε αξιολογητές

Οι Διευθυντές και ΒΔΑ΄, οι οποίοι έχουν προαχθεί και αξιολογηθεί με το υφιστάμενο και κατά τα άλλα αποτυχημένο σύστημα, μετατρέπονται σε αξιολογητές. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξαίρετοι συνάδελφοι στις θέσεις αυτές. Η αξιολόγηση θα έπρεπε να αρχίσει από τα πάνω προς τα κάτω.

3.Ο Διευθυντής θα αξιολογεί 2 φορές την ίδια χρονιά κάθε συνάδελφο

Ελλοχεύει ο κίνδυνος της «πελατειακής» αξιολόγησης. Πόσο αντικειμενική θα μπορούσε να  είναι η αξιολόγηση,  τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Διευθυντές που διευθύνουν αρκετά χρόνια ένα σχολείο και έχουν αναπτύξει στενές και  φιλικές σχέσεις με ορισμένους συναδέλφους;

Ταυτόχρονα ο διευθυντής πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με το διοικητικό του  έργο αφού δεν θα έχει πλέον τον απαιτούμενο χρόνο, κάτι που θα προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις  στην όλη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

4. Πηγές αξιολόγησης Καθηγητών:

 • Έντυπο ελέγχου των τεσσάρων τομέων της Αξίας με 75! σημεία.
 • «Παρατήρηση διδασκαλίας» με έντυπο ελέγχου με άλλα  37!  σημεία.

 Όσοι Καθηγητές, Β.Δ. , Β.Δ.Α , Διευθυντές δεν επιτυγχάνουν το 50%  των τεσσάρων τομέων της Αξίας λαμβάνοντας υπόψη και την πηγή «Παρατήρηση διδασκαλίας», θα εντάσσονται σε πρόγραμμα στήριξης και ακολούθως αν κατά την επαναξιολόγηση δεν συγκεντρώσουν βαθμολογία πέραν του 50%, θα κρίνονται ως ανεπαρκείς και θα απολύονται.

Εδώ κατά την άποψη μου, τίθεται καθαρά το ζήτημα της άρσης της μονιμότητας των εκπαιδευτικών αλλά και ο εύκολος τρόπος απόλυσης, κάτι που επιδιώκεται εδώ και αρκετό καιρό, προσπαθώντας τώρα τεχνηέντως να το εφαρμόσουν, μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία θα αποπροσανατολίζει τον εκπαιδευτικό από το έργο του, και στο τέλος θα καταστεί  ψυχοφθόρα.

5.Οι καθηγητές που δεν χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα θα αποτυγχάνουν στην αξιολόγηση του τομέα: «Χρήση διαφόρων πηγών μάθησης»

Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι με αρκετά χρόνια υπηρεσίας, αρκετοί από αυτούς αφυπηρετούν σε λίγα χρόνια, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογικά μέσα, αλλά κατά τα άλλα είναι άριστοι στο γνωστικό τους αντικείμενο και συμβάλουν στο μεγάλο βαθμό στις τεράστιες επιτυχίες των μαθητών τους στις εξετάσεις.

6.Μόνο οι δύο τελευταίες υφιστάμενες αριθμητικές βαθμολογίες θα συνυπολογίζονται για σκοπούς προαγωγής

Οι δύο τελευταίες υφιστάμενες βαθμολογίες θα μετατραπούν με κλίμακα 10-100 και θα συνυπολογίζονται με τις βαθμολογίες που θα προκύψουν  με βάση τις πρόνοιες του ΝΣΑ. Με την κατάθεση της 2ης αριθμητικής βαθμολογίας, με βάση τις πρόνοιες του ΝΣΑ, και μετά κάθε φορά που υποψήφιος θα τυγχάνει νέας αριθμητικής βαθμολογίας, θα διαγράφεται η βαθμολογία του υφιστάμενου σχεδίου αξιολόγησης.

Κριτήρια και βαρύτητα στη διαδικασία προαγωγών

 • Αξία : Ποσοστό 80% (μέσος όρος όλων των βαθμολογιών στη θέση)
 • Αρχαιότητα : Ποσοστό 10%  (ένας βαθμός για κάθε έτος υπηρεσίας με μέγιστη τιμή τις 20 μονάδες. Δηλαδή θα αναγνωρίζονται μόνο 20 χρόνια υπηρεσίας!).
 • Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα: Ποσοστό 10%

7. Εσωτερική  Αξιολόγηση Σχολικού Έργου

Πολύ εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η πενταμελής ομάδα που θα αναλάβει το συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (οι δράσεις και οι ενέργειες καταγράφονται μεταξύ των σελίδων 91- 100 του ΝΣΑ), θα πρέπει να εμπλακεί σε ένα αγώνα δρόμου με ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ικανοποιήσει ουσιαστικά μία ερευνητική διαδικασία. Είναι πράγματι άξιον απορίας ποιος εκπαιδευτικός θα ενδιαφερθεί να ενταχθεί σε αυτή την ομάδα.

8. Ποιο θα είναι το κόστος του Νέου Σχεδίου Αξιολόγησης

Δεν έχει προσδιοριστεί το κόστος του ΝΣΑ που θα κληθεί να πληρώσει ο Κύπριος πολίτης, προκειμένου να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη γραφειοκρατική και δαιδαλώδης πρόταση, η οποία θυμίζει ερευνητικές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες. Στη μελέτη δεν αναφέρεται ο αριθμός των Διευθυντών, των ΒΔΑ΄ και των ΒΔ. Δεν αναφέρεται, επίσης, πόσο θα αυξηθεί ο αριθμός των Επιθεωρητών αλλά και των πρώτων Λειτουργών Εκπαίδευσης, αφού αυτό θεωρείται δεδομένο, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του ΝΣΑ. 

Στο ΝΣΑ γίνεται αναφορά για δημιουργία Ανώτερων Εκπαιδευτικών με ποσοστό 10% των Βοηθών Διευθυντών. Αυτό σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός Ανώτερων Εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα θα είναι ένας μόνο. (Σε 20 σχολεία δεν θα υπάρχει κανένας!).

Το ΝΣΑ των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά ζητήματα που εκκρεμούν και επηρεάζουν πολλούς συναδέλφους. Το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, όμως, έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια όλων μας, ως εκπαιδευτικών και ως ανθρώπων, συνεπώς   καλούμε την ΟΕΛΜΕΚ να μελετήσει με κάθε προσοχή την πρόταση αυτή, να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και να ενημερώσει αν είναι δυνατό την ολότητα των Καθηγητών προ της λήψης της όποιας απόφασης.

*Αντπρόεδρος ΔΗΚΙ Καθηγητών 

Πηγή: paideia news

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=2021