Τεκμηριωμένα στοιχεία για τους Εκπαιδευτικούς που λένε μόνο την αλήθεια

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΕΛΜΕΚ)

Οι τεκμηριωμένες αλήθειες που καταρρίπτουν όσους επιχειρούν να παραπλανήσουν για να πλήξουν το Δημόσιο Σχολείο και τους Εκπαιδευτικούς

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις διάφορες δηλώσεις και τοποθετήσεις που γίνονται από εργοδοτικής πλευράς αλλά και άλλους κρατικούς αξιωματούχους (Γενικός Ελεγκτής), οι οποίες προκαλούν πλέον απροκάλυπτα τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Τέτοιου είδους προκλητικές και προσβλητικές δηλώσεις, οι οποίες σκόπιμα συνεχώς επαναλαμβάνονται και αναφέρονται στις κρατικές δαπάνες για το Δημόσιο Σχολείο, τη μισθοδοσία και τον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών στην Κύπρο,  αλλά και τις επιδόσεις των μαθητών, πέραν του ότι πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα και την αλήθεια, δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο το ήδη βεβαρημένο κλίμα στην Παιδεία του τόπου μας, που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των μονομερών και ετσιθελικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Ιουλίου 2018.   

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και κατάρριψη των ψευδολογημάτων που επινοούν οι πολέμιοι του Δημόσιου Σχολείου της Κύπρου και των εκπαιδευτικών  παραθέτουμε τα πιο κάτω στοιχεία:

α) (i) Δαπάνες στη εκπαίδευση ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

  • Οι δαπάνες της Κύπρου στην εκπαίδευση, με βάση οικονομικά δεδομένα που δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, ανέρχονταν το 2015 στο 6,4% του ΑΕΠ ( Πηγή : ΥΠΠ 8/8/2018),
  • Το 2016 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ ( Πηγή: Ευρ.Επιτροπή, ΥΠΠ 8/8/2018) ,
  • Το 2017 το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση μειώθηκε ακόμη περισσότερο αφού κατέβηκε στο 5,2% του ΑΕΠ.
  • Για το 2018 (με βάση την πρόβλεψη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ΑΕΠ), το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση θα παραμείνει ως έχει (5,2% του ΑΕΠ).

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχή αλματώδη πτώση των δαπανών για τη Δημόσια Εκπαίδευση στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της στοχοποίησης του Δημόσιου Σχολείου που ακολουθείται από τους κυβερνώντες. Τα ποσοστά αυτά (αν λάβουμε υπόψη διεθνείς εκθέσεις ) τοποθετούν την Κύπρο πολύ κοντά στο μέσο όρο των δαπανών για την εκπαίδευση στην ΕΕ που είναι 4,9% (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2017, ΥΠΠ 8/8/2018).

  (ii) Καθαρές δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/ Τεχνική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η αδιάψευστη αλήθεια των αριθμών καταδεικνύει μία ακόμη πραγματικότητα. Στον προϋπολογισμό του ΥΠΠ περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη διοίκηση του ΥΠΠ (μισθοί Διευθυντών των τριών βαθμίδων, ΠΛΕ, Επιθεωρητές, λειτουργικά έξοδα, αγορά υπηρεσιών κλπ), επιχορηγήσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΘΟΚ, ΚΟΑ, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, οι δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση, αναπτυξιακές δαπάνες, κλπ.  

Οι καθαρές δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση για το 2017  ήταν στο 3,54% του ΑΕΠ ( για το 2018 δεν είναι ακόμη γνωστό το ΑΕΠ).

β) Μισθοδοσία των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στην Ευρώπη

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις και μελέτες για το 2015/2016, ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Κύπρο που ανέρχεται στις €23946, είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο των ετήσιων ακαθάριστων μισθών των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στις χώρες της ευρωζώνης, ο οποίος ανέρχεται στις €28939.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πιο κάτω τον κατώτερο ετήσιο ακαθάριστο μισθό των εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου φαίνεται ξεκάθαρα και η «προνομιούχα» θέση της Κύπρου.

  • Λιχτενστάϊν €78971 , Λουξεμβούργο €75997 , Νορβηγία €46460 , Γερμανία €44823 ,  Δανία €44580

 

  • Σκωτία €36686 , Ολλανδία €34806 , Φινλανδία €33669 , Αυστρία 33157 , Ισπανία €31411 , Σουηδία €30791 , Αγγλία- Ουαλία €30648, Ιρλανδία €28000 , Γαλλία €26169 ,

 

  • Κύπρος €23946 , Μάλτα €19320 , Σλοβενία €18243 , Ελλάδα €18600 , Εσθονία €7500 , Σλοβακία €6102 κλπ.

Υπογραμμίζουμε ότι ο καθαρός μηνιαίος μισθός των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Κύπρο            (που ισχύει ο ίδιος για δύο συνεχείς χρονιές) ανέρχεται στο ποσό των €1561, ο οποίος με βάση τους μισθούς των εκπαιδευτικών των  χωρών της Δυτικής Ευρώπης, είναι από τους πιο χαμηλούς.  

Σίγουρα, όμως, είναι από τους πιο ψηλούς αν συγκριθούν με χώρες όπως την Εσθονία!, τη Σλοβακία!, τη Μολδαβία!, τη Ρουμανία! κλπ. Άραγε η ενορχηστρωμένη εκστρατεία  των Κυβερνώντων και του Γεν. Ελεγκτή με τη συνεχή λάσπη, διαπόμπευση και παραπληροφόρηση είναι να ρίξουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Κύπρο στα επίπεδα των  χωρών  αυτών;

γ) Διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη και ετήσιος ακαθάριστος μισθός

Το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (στοιχεία Eurydice 2015) είναι πάνω από το μέσο όρο των διδακτικών περιόδων των χωρών μελών της ΕΕ. Με βάση την ίδια πηγή, η χώρα με τις περισσότερες εβδομαδιαίες διδακτικές περιόδους (για τους πρωτοδιόριστους) στην ΕΕ είναι η Γερμανία (28 δ.π.) και στη συνέχεια ακολουθεί η Κύπρος μαζί με τους εκπαιδευτικούς του Βελγίου και της Φινλανδίας με 24 δ.π.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πιο κάτω το μέγιστο αριθμό των διδακτικών περιόδων (οι οποίες σταδιακά μειώνονται λόγω βιολογικού παράγοντα σε όλες τις χώρες) για τους εκπαιδευτικούς κάποιων χωρών-μελών της ΕΕ σε σχέση με τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους.

Χώρα Διδακτικές περίοδοι Ετήσιος ακαθάριστος μισθός
Λουξεμβούργο 21 €75997
Γερμανία 28 €44823
Αυστρία 22 €32215
Ισπανία 20 €31411
Γαλλία 18 €26169
Βέλγιο 24 €29662
Φινλανδία 24 €23669
Κύπρος 24 €23946
Ιταλία 18 €25000
Μάλτα 20 €19320
Ελλάδα 23 18600
Σλοβενία 20 €18243
Σλοβακία 22 €6102
     

 

«Σεβόμαστε το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου κάθε κόμματος. Σεβόμαστε και κάθε άλλο ανεξάρτητο θεσμό.  Ποιοι όμως είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται περισσότερο και εργάζονται λιγότερο κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κ. Αβέρωφ και κ. Γενικέ Ελεγκτή; Τι εξυπηρετεί άραγε η στομφώδης παραπληροφόρηση; Πού θέλετε να μας οδηγήσετε; Άραγε στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, στην Εσθονία ή στη Μολδαβία;»

 δ) Εργάσιμες εβδομάδες των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στην Ευρώπη

Επίσημα στοιχεία της Eurydice με τίτλο ‘’Organization of school time in Europe, 2011/2012’’ καταδεικνύουν ότι οι εργάσιμες εβδομάδες των εκπαιδευτικών στην Κύπρο (39) είναι πάνω από τον μέσο όρο των εργάσιμων εβδομάδων (38) των εκπαιδευτικών στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. Παραθέτουμε πιο κάτω ενδεικτικό πίνακα που φαίνονται οι εργάσιμες εβδομάδες  ανά χώρα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και διάψευση της σκόπιμης παραπληροφόρησης:

 

Χώρα Εργάσιμες εβδομάδες Εβδομάδες που διακόπτουν τα Σχολεία 
Αυστρία 37 14
Βέλγιο 37 15
Βουλγαρία 26-32 13 (συν 26 ημέρες αργίες!)
Κύπρος 39 13
Εσθονία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 17
Φινλανδία 37-38 14
Γαλλία 39 13
Ελλάδα 39 13
Ουγγαρία Δεν αναφέρεται ακριβώς(εξυπακούεται) 16!
Γερμανία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 10-16 (ανάλογα με την περιοχή)
Ιρλανδία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 18!
Ιταλία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 15
Λουξεμβούργο 37 15
Μάλτα 39 13
Πολωνία 39 13
Σλοβακία 41 12
Ισπανία 38 14
Σουηδία 40 13
Αγγλία-Ουαλία 39 13

 δ) Επίπεδο Δημόσιου Σχολείου και μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτοί που γνωρίζουν το επίπεδο του Δημόσιου Σχολείου στην Κύπρο στο γνωσιολογικό τομέα αλλά και σε κάθε άλλη δραστηριότητα στο σχολικό χώρο, είναι όσοι ασχολήθηκαν ή ασχολούνται ή βιώνουν σε βάθος τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. Όλοι αυτοί λοιπόν που γνωρίζουν σε βάθος το προσφερόμενο διδακτικό έργο και τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας όλων των γνωστικών αντικειμένων αλλά και το εξωδιδακτικό έργο, πιστοποιούν το πολύ ψηλό επίπεδο που βρίσκεται το Δημόσιο Σχολείο.

Αυτό επιβεβαιώνεται, εξάλλου, από τις διακρίσεις των μαθητών μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, από τον πολύ εύκολο τρόπο που γίνονται δεκτοί οι τελειόφοιτοι μαθητές του Δημόσιου Σχολείου καθώς επίσης και από τις επιδόσεις των πρωτοετών κύπριων φοιτητών στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και όχι μόνο.

Επιβεβαιώνεται όμως και από τις συνεχείς προσπάθειες κάποιων να εισάξουν στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου τελειόφοιτους των ιδιωτικών σχολείων χωρίς εξετάσεις, σε βάρος των μαθητών του Δημόσιου Σχολείου, για τον απλούστατο λόγο ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου.

 Αναφορικά με τις εξετάσεις της PISA που συνεχώς επικαλούνται οι Κυβερνώντες, απλά και μόνο για να πετύχουν τους στόχους τους, που δεν είναι άλλοι από το να πλήξουν Δημόσιο Σχολείο και Εκπαιδευτικούς, οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες των μαθητών του Δημόσιου Σχολείου, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ο λόγος είναι απλός. Τα θέματα στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι 15χρονοι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι, αφού ούτε τα διδάσκονται ούτε εμβαθύνουν.

Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι έφθασε πλέον ο χρόνος για αλλαγή του αναχρονιστικού τρόπου εξαγωγής συμπερασμάτων με το μέσο όρο των μαθημάτων στις Παγκύπριες εξετάσεις. Με τη σημερινή απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής του μέσου όρου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ένεκα των ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού, επιτυγχάνονται τρείς στόχοι:

α) Χρήση του πλασματικού μέσου όρου από τους εκάστοτε Κυβερνώντες,, όποτε το κρίνουν αναγκαίο, για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους στα θέματα της Παιδείας,

β) Υπόσκαψη και διαπόμπευση των εκπαιδευτικών

γ) Ασέβεια προς τους μαθητές που αγωνίζονται να πετύχουν στους στόχους τους

«Διερωτούμαστε, όμως, βάσει ποιας λογικής η Αν. Κυβερνητική Εκπρόσωπος συσχετίζει τις επιδόσεις των μαθητών με τις ετσιθελικές και αυταρχικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. Δεν έχει αντιληφθεί ότι οι λογιστικές αλχημείες που επέβαλε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με μαθησιακές επιδόσεις ή αναλυτικά προγράμματα ή Ωρολόγιο Πρόγραμμα; Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η πολεμική αυτή στρέφεται κατά του Δημόσιου Σχολείου, των θεσμοθετημένων δημοκρατικών διαδικασίων,  των εκπαιδευτικών αλλά και τον μη επαναδιορισμό 150 συμβασιούχων εκπαιδευτικών; »     

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΕΛΜΕΚ)

16 Σεπτεμβρίου 2018

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1903