Αυτή είναι η πρόταση του ΥΠΠ για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή

υπουργείο_παιδείας_Κύπρου

Ενιαία Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο, η οποία παραδόθηκε στις εκπαιδευτικές οργανώσεις.  Η τελική, ενιαία Πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου του μαθητή στην Προδημοτική, Δημοτική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και διεθνείς τάσεις.

2. Η αξιολόγηση του μαθητή στον ευρωπαϊκό χώρο.

3. Η αξιολόγηση του μαθητή στο κυπριακό δημόσιο σχολείο σήμερα και βασικές διαπιστώσεις.

4. Η νέα Πρόταση για το κυπριακό δημόσιο σχολείο: βασικές αρχές και πλαίσιο

5. Η Πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή στη Δημοτική Εκπαίδευση.

6. Η Πρόταση για εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 

Πηγή:  Paideia-News
Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1591