Οι ανασφάλιστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τύχουν ίσης μεταχείρισης.

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ ΜΑΥΡΑΤΣΑ

Όπως είναι γνωστό, μετά από τη ψήφιση του νόμου 113(1) 2011,  οι Εκπαιδευτικοί που έχουν μονιμοποιηθεί μετά τον Οκτώβριο του 2011, εργάζονται χωρίς συνταξιοδοτικά ωφελήματα γιατί η παροχή εφάπαξ ποσού και κρατικής σύνταξης έχει καταργηθεί. Ως εκ τούτου, έχει  διαμορφωθεί μια κατάσταση με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ταχυτήτων. Περεταίρω, παραβιάζεται αρχή της ισότητας όπου ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται να έχει την ίδια μεταχείριση με τους συναδέλφους του που εργάζονται με τους ίδιους όρους κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηκόντων της νέας ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ τον Ιούνιο του 2017, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και επαφές με τους αρμοδίους,  ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εν λόγω αδικία.

Η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επαναφέρει το παλιό συνταξιοδοτικό σχέδιο (εφάπαξ-κρατική σύνταξη), ως εκ τούτου,  έχει προτείνει στους Εκπαιδευτικούς συγκεκριμένο σχέδιο ταμείου προνοίας για όσους  έχουν επηρεαστεί, ωστόσο  η  ΟΕΛΜΕΚ μετά από  μελέτη και τις συμβουλές έγκριτων αναλογιστών,  ορθώς έχει  απορρίψει  τη συγκεκριμένη πρόταση γιατί δεν ήταν σε καμία περίπτωση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Είναι γνωστό ότι, κάθε Ταμείο προνοίας δύναται να επενδύει μέχρι 70% του ενεργητικού που καλύπτει τα τεχνικά αποθεματικά ή του συνολικού χαρτοφυλακίου, για συνταξιοδοτικά σχέδια, στα οποία τα μέλη φέρουν τον κίνδυνο επενδύσεων, σε μετοχές, διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, επομένως, η όποια διαχειριστική επιτροπή διαχειρίζεται κάθε ταμείο, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορεί  να εξασφαλίσει όλες τις πρόνοιες για ένα απόλυτα εγγυημένο ταμείο, μηδενίζοντας έτσι, τις πιθανότητες για οποιοδήποτε ρίσκο απώλειας αποθεμάτων. Να θυμίσουμε ότι τα Ταμεία Προνοίας είχαν υποστεί ζημιές από το κούρεμα του 2013 της τάξεως του 47,5%.

Τίθενται επίσης τα εξής ερωτήματα:

  • Ποια  θα είναι η συνεισφορά του Κράτους στο Ταμείο Προνοίας για αυτούς που αδικήθηκαν και δεν έχουν συνταξιοδοτικά ωφελήματα;
  • Η συνεισφορά του Κράτους θα είναι ισάξια με το ποσό του εφάπαξ που θα λάβει ένας εκπαιδευτικός κατά την αφυπηρέτηση του;
  • Θα έχει  αναδρομική ισχύ από την πρώτη μέρα διορισμού ενός συναδέλφου;
  • Η συνεισφορά του εργοδοτούμενου θα είναι προαιρετική;
  • Πώς θα εξασφαλίζεται η εγγύηση του Ταμείου Προνοίας από τυχόν απώλειες μιας κακής διαχείρισης ή ενδεχομένου κουρέματος;

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, πιστεύω ακράδαντα ότι, όλοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν τα ίδια ακριβώς συνταξιοδοτικά ωφελήματα ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και να δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των συναδέλφων. Η ΟΕΛΜΕΚ έχει διορίσει έγκριτο νομικό για να εξετάσει τη νομική πτυχή του συνταξιοδοτικού ζητήματος ούτως ώστε να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης και της  προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα η Οργάνωση μας πρέπει να επιδιώξει ξανά, επαφές με όλα τα πολιτικά  κόμματα του τόπου, τις Εκπαιδευτικές Συντεχνίες καθώς και την ΠΑΣΥΔΥ, ούτως ώστε να συζητηθεί διεξοδικά και να βρεθεί άμεσα λύση για το σοβαρό αυτό ζήτημα. Επομένως, οι προσπάθειες  θα πρέπει να εντατικοποιηθούν προς κάθε κατεύθυνση, για να επιτευχθεί ο στόχος, που είναι η επαναφορά του παλιού συνταξιοδοτικού σχεδίου για όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς.  Άλλωστε αυτή είναι η πάγια θέση της Οργάνωσης μας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει επίσης να γίνουν προσπάθειες για επαναφορά όλων των συναδέλφων, στο προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού του εφάπαξ και κρατικής σύνταξης, όπως ήταν πριν από το 2012.  Με τα σημερινά δεδομένα, οι εκπαιδευτικοί  έχουν υποστεί  σημαντικές μειώσεις στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, αφήνοντας τους πολλές φορές εκτεθειμένους σε οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις.

Πριν τον Οκτώβριο του 2011, το εφάπαξ δεν φορολογείτο, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά φορολογείται ως εισόδημα έτους, επομένως επέρχεται σημαντική μείωση της τάξης του 30-35%. Περαιτέρω μείωση του εφάπαξ ποσού  επήλθε επίσης, μετά το 2012 όπου έχει αλλάξει  ο τρόπος υπολογισμού του.  Προηγουμένως,  ο υπολογισμός του εφάπαξ ποσού γινόταν βάσει του τελευταίου μισθού, ενώ τώρα, για την υπηρεσία των εκπαιδευτικών από 01/01/2013 υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου όλων των μισθών.

Προτεραιότητα όμως της σημερινής ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ  είναι, και θα συνεχίσει να είναι πρώτα η κατοχύρωση των ανασφάλιστων εκπαιδευτικών που αδίκως έχουν υποστεί τεράστια αδικία από το Κράτος, το οποίο, τα τελευταία χρόνια παραβιάζει με αντισυνταγματικούς νόμους τα συνταξιοδοτικά  δικαιώματα των εργαζομένων.

Πρέπει όλοι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε, είτε δεν είμαστε δικαιούχοι συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, να δείξουμε έμπρακτα τη συναδελφική αλληλεγγύη μας, για τους εκατοντάδες συναδέλφους  που έχουν υποστεί αυτή την κατάφωρη αδικία και να αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για την αποκατάσταση τους, στηρίζοντας την Οργάνωση (ΟΕΛΜΕΚ) μας, εάν χρειαστεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ / ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ

Πηγή: Paideia news

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1991