Μέχρι τις 1.00μ.μ. της Δευτέρας, 30 Νοεμβρίου 2020 υποβολή Αίτησης Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης Διδακτικού Προσωπικού για τη σχολική χρονιά 2021-2022

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με βάση τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 έως (Αρ. 2) του 2019, καλεί τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς (μόνιμους και μόνιμους επί δοκιμασία) Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν σε αυτήν τα πιο κάτω έντυπα/αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά/πιστοποιητικά το αργότερο μέχρι τις 1.00μ.μ. της Δευτέρας, 30 Νοεμβρίου 2020. 

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=2193