Κ. Χατζησάββας: Συμφωνίες και εκκρεμότητες στον διάλογο ΟΕΛΜΕΚ – ΥΠΠΑΝ

Με γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κώστας Χατζησάββας αναφέρεται στις μέχρι σήμερα συναντήσεις της Οργάνωσης που με τον Υπουργό Παιδείας και σημειώνει ότι «αρκετά εκπαιδευτικά ζητήματα που θέσαμε στον Υπουργό παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα».

Αναλυτικά ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ αναφέρεται σε 10 σημεία συμφωνίες και εκκρεμότητες της οργάνωσης με τον ΥΠΠΑΝ:  

«Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι με τον Υπουργό Παιδείας συζητήσαμε αρκετά σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα, ζητήματα που έχουν σχέση με τον Προγραμματισμό για την νέα σχολική χρονιά, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή ασφάλεια, για την οποία ως ΟΕΛΜΕΚ δίνουμε μεγάλη σημασία, αφού ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να αισθάνεται αυτή την ασφάλεια στο χώρο που εργάζεται.

Σε γενικές γραμμές, από τις συναντήσεις που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας στις 9 Ιουλίου 2020, αλλά και στις 29.6.2020, προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω. Εκείνο που έχει σημασία για μας, ως ΟΕΛΜΕΚ, είναι να τηρήσει τις συμφωνίες που έχει κάνει μαζί μας ο Υπουργός Παιδείας. Σίγουρα αρκετά εκπαιδευτικά ζητήματα που θέσαμε στον Υπουργό παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα.

Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι ως η κατεξοχήν  συνδικαλιστική προτεραιότητα, για την ΟΕΛΜΕΚ, παραμένει η επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος, ενώ ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλους πολύ σύντομα είναι οι στρεβλώσεις του Καταλόγου Διορισίμων, που αποβαίνουν σε βάρος των εκπαιδευτικών.

1)   Κανονισμοί τοποθετήσεων/μετακινήσεων  και για τους Διευθυντές 

Αποδοχή του αιτήματος της ΟΕΛΜΕΚ και συμφωνία με τον Υπουργό Παιδείας για δημιουργία Κανονισμών μετακινήσεων/τοποθετήσεων και για τους Διευθυντές. Με την εφαρμογή των Κανονισμών θα αποφεύγονται όλες οι αδικίες και κάθε μορφή εξωτερικής παρέμβασης στις τοποθετήσεις των Διευθυντών.   

2)   Δημιουργία Δευτεροβάθμιου Σώματος για εξέταση των ενστάσεων των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών

Ο Υπουργός Παιδείας αποδέχτηκε το μακροχρόνιο αυτό αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ και συμφώνησε με τη θέση μας, για δημιουργία ανεξάρτητου Δευτεροβάθμιου Σώματος, για εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών για τις αξιολογήσεις τους. Η ΟΕΛΜΕΚ αναμένει πρόσκληση από ΥΠΠΑΝ για άμεση έναρξη διαλόγου.

3)  Τάξεις υποδοχής για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία

Ο Υπουργός Παιδείας υιοθέτησε τους προβληματισμούς της ΟΕΛΜΕΚ για το μη αποτελεσματικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Γυμνασιακό Κύκλο, για τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Δεσμεύτηκε στην ετοιμασία πρότασης, με βάση και τις εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ, για βελτίωση του προγράμματος, ώστε οι μαθητές προτού τοποθετούνται στις κανονικές αίθουσες διδασκαλίας να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.

4)   Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών

Εντός της επόμενης τριετίας θα υπάρξει σταδιακή μείωση των αποσπασμένων κατά 50%. Σήμερα ο αριθμός των αποσπασμένων ανέρχεται στους 305. (Ο Υπουργός δεν δέχθηκε το αίτημά της ΟΕΛΜΕΚ, για νομοθετική ρύθμιση των κριτηρίων απόσπασης).  

5)   Στελέχωση Σχολείων/ Προγραμματισμός

  • Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα ανακοινωθούν νέες μεταθέσεις/τοποθετήσεις.
  • Μέχρι τις 20-22  Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι Μόνιμοι επί δοκιμασία Καθηγητές ( ενδέχεται η ανακοίνωση για τους Μόνιμους Επί Δοκιμασία να γίνει ενωρίτερα.
  • Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι έκτακτοι/συμβασιούχοι Καθηγητές (Δεν αποκλείεται η ανακοίνωση να γίνει πριν τις 30 Ιουλίου, αφού το ΥΠΠΑΝ έχει ήδη αποστείλει τις ανάγκες στην ΕΕΥ).
  • Μέχρι τις 15 Αυγούστου 2020, αναμένεται η πλήρωση των κενών θέσεων των Διευθυντών και η τοποθέτησή τους σε εκείνα τα Σχολεία, που δεν έχουν τοποθετηθεί Διευθυντές/τριες.
  • Για την ανάθεση καθηκόντων απλών Καθηγητών σε Β.Δ., εκεί όπου παρατηρείται έλλειψη σε Β.Δ.,  θα παραχωρούνται δύο διδακτικές περίοδοι.

6)  Πίστωση διδακτικών περιόδων, λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Το αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ για μείωση των διδακτικών περιόδων στο διδακτικό ωράριο των καθηγητών που έχουν διοριστεί από τον Κατάλογο Διορισίμων (μετά το 2018), λόγω εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, έχει ικανοποιηθεί. Οι επηρεαζόμενοι καθηγητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα επαρχιακά γραφεία του ΥΠΠΑΝ, για διευθέτηση του διδακτικού τους ωραρίου.

7)   Επιμόρφωση των προαχθέντων Βοηθών Διευθυντών για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Ο Υπουργός Παιδείας μας έχει διαβεβαιώσει ότι η επιμόρφωση των Βοηθών Διευθυντών, που μέχρι σήμερα, δεν έτυχαν επιμόρφωσης μετά την προαγωγή τους, θα συνεχιστεί και κατά τη νέα σχολική χρονιά. Η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε να ενημερωθούν, άμεσα, όσοι θα κληθούν για επιμόρφωση, με βάση τη χρονιά που έχουν προαχθεί.

8)  Καθηγητές Σχεδιασμού & Τεχνολογίας που βρίσκονται στον Κατάλογο Διορισίμων

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε την τελευταία στιγμή και τέθηκε ενώπιον του Υπουργού είναι αυτό στο οποίο η Νομοθεσία δεν επιτρέπει στους Καθηγητές  Σχεδιασμού/τεχνολογίας, που δεν έχουν παρακολουθήσει συγκεκριμένα μαθήματα  που προσφέρει το ΥΠΠΑΝ, να υποβάλουν αίτηση για διορισμό με σύμβαση. Πρόκειται για μία μεγάλη αδικία αφού οι εκπαιδευτικοί αυτοί, οι παρακάθησαν σε εξετάσεις, δεν φέρουν καμία ευθύνη για το πρόβλημα αυτό. Τα απαιτούμενα μαθήματα δεν έγιναν λόγω της πανδημίας.Ο Υπουργός ανέφερε ότι επικοινώνησε με την ΕΕΥ και ότι το πρόβλημα αυτό προσκρούει στα σχέδια υπηρεσίας (Νομοθεσία). Θέλω να καλέσω, ξανά, τον Υπουργό Παιδείας να παρέμβει για επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, για το οποίο δεν φέρουν καμία ευθύνη οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί

9)  Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Η ΟΕΛΜΕΚ έθεσε στον Υπουργό διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Π.Π.Κ.). Ζήτησε από τον Υπουργό Παιδεία, μεταξύ άλλων, την παρέμβασή του, ώστε η διδασκαλία των μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα την ερχόμενη σχολική χρονιά και έχουν έδρα τους τη Λεμεσό και την Πάφο, να γίνεται στη Λεμεσό και όχι στη Λευκωσία.

10) Λειτουργία Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (Ο.Α.Π.) / Στελέχωση

     Θα προσληφθούν και για τη νέα σχολική χρονιά συνεργάτες, για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Ο.Α.Π. Συνεχίζει όμως να υφίσταται το πρόβλημα με τη χαμηλή μισθοδοσία τους».

Πηγή: paideia news

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=2166