ΕΠ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΚΙ KEPYNEIAΣ 2019-22

KΩΣTAΣ X”ΣABBAΣ – ΠPOEΔPOΣ

ΠOΛYKAPΠOΣ ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ – AN. ΠPOEΔPOΣ

EΛENA ΣIEKKEPH – ANTIΠPOEΔPOΣ

ANTPH TPAN – ΓPAMMATEAΣ

ΣABBAΣ ΠEPATIKOΣ – OPΓANΩTIKOΣ ΓPAMMATEAΣ

ΓIANNHΣ ΠOΛEMITHΣ – TAMIAΣ

NEOΦYTOΣ AXIΛΛEΩΣ – B.ΓPAMMATEAΣ

ANOYANETTA KONTOY – B. OPΓANΩTIKOΣ ΓPAMMATEAΣ

ANΔPEAΣ EYΘYMIOY – ΣYMBOYΛOΣ

MAPIA ΓIOYTANH – ΣYMBOYΛOΣ

ΓIΩPΓOΣ ΓEΩPΓIOY – ΣYMBOYΛOΣ

ANΘOYΛΛA X”ANTΩNH – ΣYMBOYΛOΣ

NIKH KAΨAΛH – ΣYMBOYΛOΣ 

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?page_id=1913