Τεκμηριωμένα στοιχεία για τους Εκπαιδευτικούς που λένε μόνο την αλήθεια

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΕΛΜΕΚ)

Οι τεκμηριωμένες αλήθειες που καταρρίπτουν όσους επιχειρούν να παραπλανήσουν για να πλήξουν το Δημόσιο Σχολείο και τους Εκπαιδευτικούς

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις διάφορες δηλώσεις και τοποθετήσεις που γίνονται από εργοδοτικής πλευράς αλλά και άλλους κρατικούς αξιωματούχους (Γενικός Ελεγκτής), οι οποίες προκαλούν πλέον απροκάλυπτα τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Τέτοιου είδους προκλητικές και προσβλητικές δηλώσεις, οι οποίες σκόπιμα συνεχώς επαναλαμβάνονται και αναφέρονται στις κρατικές δαπάνες για το Δημόσιο Σχολείο, τη μισθοδοσία και τον εργάσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών στην Κύπρο,  αλλά και τις επιδόσεις των μαθητών, πέραν του ότι πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα και την αλήθεια, δυναμιτίζουν ακόμη περισσότερο το ήδη βεβαρημένο κλίμα στην Παιδεία του τόπου μας, που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των μονομερών και ετσιθελικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στις 4 Ιουλίου 2018.   

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και κατάρριψη των ψευδολογημάτων που επινοούν οι πολέμιοι του Δημόσιου Σχολείου της Κύπρου και των εκπαιδευτικών  παραθέτουμε τα πιο κάτω στοιχεία:

α) (i) Δαπάνες στη εκπαίδευση ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)

  • Οι δαπάνες της Κύπρου στην εκπαίδευση, με βάση οικονομικά δεδομένα που δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, ανέρχονταν το 2015 στο 6,4% του ΑΕΠ ( Πηγή : ΥΠΠ 8/8/2018),
  • Το 2016 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ ( Πηγή: Ευρ.Επιτροπή, ΥΠΠ 8/8/2018) ,
  • Το 2017 το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση μειώθηκε ακόμη περισσότερο αφού κατέβηκε στο 5,2% του ΑΕΠ.
  • Για το 2018 (με βάση την πρόβλεψη του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ΑΕΠ), το ποσοστό των δαπανών για την εκπαίδευση θα παραμείνει ως έχει (5,2% του ΑΕΠ).

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη συνεχή αλματώδη πτώση των δαπανών για τη Δημόσια Εκπαίδευση στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της στοχοποίησης του Δημόσιου Σχολείου που ακολουθείται από τους κυβερνώντες. Τα ποσοστά αυτά (αν λάβουμε υπόψη διεθνείς εκθέσεις ) τοποθετούν την Κύπρο πολύ κοντά στο μέσο όρο των δαπανών για την εκπαίδευση στην ΕΕ που είναι 4,9% (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2017, ΥΠΠ 8/8/2018).

  (ii) Καθαρές δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/ Τεχνική Εκπαίδευση στην Κύπρο

Η αδιάψευστη αλήθεια των αριθμών καταδεικνύει μία ακόμη πραγματικότητα. Στον προϋπολογισμό του ΥΠΠ περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη διοίκηση του ΥΠΠ (μισθοί Διευθυντών των τριών βαθμίδων, ΠΛΕ, Επιθεωρητές, λειτουργικά έξοδα, αγορά υπηρεσιών κλπ), επιχορηγήσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΘΟΚ, ΚΟΑ, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, οι δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση, αναπτυξιακές δαπάνες, κλπ.  

Οι καθαρές δαπάνες για τη Δημοτική, Μέση Γενική/Τεχνική Εκπαίδευση για το 2017  ήταν στο 3,54% του ΑΕΠ ( για το 2018 δεν είναι ακόμη γνωστό το ΑΕΠ).

β) Μισθοδοσία των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στην Ευρώπη

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις και μελέτες για το 2015/2016, ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Κύπρο που ανέρχεται στις €23946, είναι πολύ πιο κάτω από το μέσο όρο των ετήσιων ακαθάριστων μισθών των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στις χώρες της ευρωζώνης, ο οποίος ανέρχεται στις €28939.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πιο κάτω τον κατώτερο ετήσιο ακαθάριστο μισθό των εκπαιδευτικών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου φαίνεται ξεκάθαρα και η «προνομιούχα» θέση της Κύπρου.

  • Λιχτενστάϊν €78971 , Λουξεμβούργο €75997 , Νορβηγία €46460 , Γερμανία €44823 ,  Δανία €44580

 

  • Σκωτία €36686 , Ολλανδία €34806 , Φινλανδία €33669 , Αυστρία 33157 , Ισπανία €31411 , Σουηδία €30791 , Αγγλία- Ουαλία €30648, Ιρλανδία €28000 , Γαλλία €26169 ,

 

  • Κύπρος €23946 , Μάλτα €19320 , Σλοβενία €18243 , Ελλάδα €18600 , Εσθονία €7500 , Σλοβακία €6102 κλπ.

Υπογραμμίζουμε ότι ο καθαρός μηνιαίος μισθός των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Κύπρο            (που ισχύει ο ίδιος για δύο συνεχείς χρονιές) ανέρχεται στο ποσό των €1561, ο οποίος με βάση τους μισθούς των εκπαιδευτικών των  χωρών της Δυτικής Ευρώπης, είναι από τους πιο χαμηλούς.  

Σίγουρα, όμως, είναι από τους πιο ψηλούς αν συγκριθούν με χώρες όπως την Εσθονία!, τη Σλοβακία!, τη Μολδαβία!, τη Ρουμανία! κλπ. Άραγε η ενορχηστρωμένη εκστρατεία  των Κυβερνώντων και του Γεν. Ελεγκτή με τη συνεχή λάσπη, διαπόμπευση και παραπληροφόρηση είναι να ρίξουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Κύπρο στα επίπεδα των  χωρών  αυτών;

γ) Διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη και ετήσιος ακαθάριστος μισθός

Το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο (στοιχεία Eurydice 2015) είναι πάνω από το μέσο όρο των διδακτικών περιόδων των χωρών μελών της ΕΕ. Με βάση την ίδια πηγή, η χώρα με τις περισσότερες εβδομαδιαίες διδακτικές περιόδους (για τους πρωτοδιόριστους) στην ΕΕ είναι η Γερμανία (28 δ.π.) και στη συνέχεια ακολουθεί η Κύπρος μαζί με τους εκπαιδευτικούς του Βελγίου και της Φινλανδίας με 24 δ.π.

Ενδεικτικά αναφέρουμε πιο κάτω το μέγιστο αριθμό των διδακτικών περιόδων (οι οποίες σταδιακά μειώνονται λόγω βιολογικού παράγοντα σε όλες τις χώρες) για τους εκπαιδευτικούς κάποιων χωρών-μελών της ΕΕ σε σχέση με τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους.

Χώρα Διδακτικές περίοδοι Ετήσιος ακαθάριστος μισθός
Λουξεμβούργο 21 €75997
Γερμανία 28 €44823
Αυστρία 22 €32215
Ισπανία 20 €31411
Γαλλία 18 €26169
Βέλγιο 24 €29662
Φινλανδία 24 €23669
Κύπρος 24 €23946
Ιταλία 18 €25000
Μάλτα 20 €19320
Ελλάδα 23 18600
Σλοβενία 20 €18243
Σλοβακία 22 €6102
     

 

«Σεβόμαστε το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου κάθε κόμματος. Σεβόμαστε και κάθε άλλο ανεξάρτητο θεσμό.  Ποιοι όμως είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται περισσότερο και εργάζονται λιγότερο κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κ. Αβέρωφ και κ. Γενικέ Ελεγκτή; Τι εξυπηρετεί άραγε η στομφώδης παραπληροφόρηση; Πού θέλετε να μας οδηγήσετε; Άραγε στη Σλοβακία, στη Ρουμανία, στην Εσθονία ή στη Μολδαβία;»

 δ) Εργάσιμες εβδομάδες των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο και στην Ευρώπη

Επίσημα στοιχεία της Eurydice με τίτλο ‘’Organization of school time in Europe, 2011/2012’’ καταδεικνύουν ότι οι εργάσιμες εβδομάδες των εκπαιδευτικών στην Κύπρο (39) είναι πάνω από τον μέσο όρο των εργάσιμων εβδομάδων (38) των εκπαιδευτικών στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. Παραθέτουμε πιο κάτω ενδεικτικό πίνακα που φαίνονται οι εργάσιμες εβδομάδες  ανά χώρα, προς αποκατάσταση της αλήθειας και διάψευση της σκόπιμης παραπληροφόρησης:

 

Χώρα Εργάσιμες εβδομάδες Εβδομάδες που διακόπτουν τα Σχολεία 
Αυστρία 37 14
Βέλγιο 37 15
Βουλγαρία 26-32 13 (συν 26 ημέρες αργίες!)
Κύπρος 39 13
Εσθονία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 17
Φινλανδία 37-38 14
Γαλλία 39 13
Ελλάδα 39 13
Ουγγαρία Δεν αναφέρεται ακριβώς(εξυπακούεται) 16!
Γερμανία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 10-16 (ανάλογα με την περιοχή)
Ιρλανδία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 18!
Ιταλία Δεν αναφέρεται ακριβώς (εξυπακούεται) 15
Λουξεμβούργο 37 15
Μάλτα 39 13
Πολωνία 39 13
Σλοβακία 41 12
Ισπανία 38 14
Σουηδία 40 13
Αγγλία-Ουαλία 39 13

 δ) Επίπεδο Δημόσιου Σχολείου και μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτοί που γνωρίζουν το επίπεδο του Δημόσιου Σχολείου στην Κύπρο στο γνωσιολογικό τομέα αλλά και σε κάθε άλλη δραστηριότητα στο σχολικό χώρο, είναι όσοι ασχολήθηκαν ή ασχολούνται ή βιώνουν σε βάθος τα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. Όλοι αυτοί λοιπόν που γνωρίζουν σε βάθος το προσφερόμενο διδακτικό έργο και τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας όλων των γνωστικών αντικειμένων αλλά και το εξωδιδακτικό έργο, πιστοποιούν το πολύ ψηλό επίπεδο που βρίσκεται το Δημόσιο Σχολείο.

Αυτό επιβεβαιώνεται, εξάλλου, από τις διακρίσεις των μαθητών μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, από τον πολύ εύκολο τρόπο που γίνονται δεκτοί οι τελειόφοιτοι μαθητές του Δημόσιου Σχολείου καθώς επίσης και από τις επιδόσεις των πρωτοετών κύπριων φοιτητών στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και όχι μόνο.

Επιβεβαιώνεται όμως και από τις συνεχείς προσπάθειες κάποιων να εισάξουν στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου τελειόφοιτους των ιδιωτικών σχολείων χωρίς εξετάσεις, σε βάρος των μαθητών του Δημόσιου Σχολείου, για τον απλούστατο λόγο ότι οι τελειόφοιτοι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους μαθητές του Δημόσιου Σχολείου.

 Αναφορικά με τις εξετάσεις της PISA που συνεχώς επικαλούνται οι Κυβερνώντες, απλά και μόνο για να πετύχουν τους στόχους τους, που δεν είναι άλλοι από το να πλήξουν Δημόσιο Σχολείο και Εκπαιδευτικούς, οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αυτού δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις δυνατότητες των μαθητών του Δημόσιου Σχολείου, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ο λόγος είναι απλός. Τα θέματα στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι 15χρονοι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι, αφού ούτε τα διδάσκονται ούτε εμβαθύνουν.

Επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι έφθασε πλέον ο χρόνος για αλλαγή του αναχρονιστικού τρόπου εξαγωγής συμπερασμάτων με το μέσο όρο των μαθημάτων στις Παγκύπριες εξετάσεις. Με τη σημερινή απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής του μέσου όρου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ένεκα των ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού, επιτυγχάνονται τρείς στόχοι:

α) Χρήση του πλασματικού μέσου όρου από τους εκάστοτε Κυβερνώντες,, όποτε το κρίνουν αναγκαίο, για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους στα θέματα της Παιδείας,

β) Υπόσκαψη και διαπόμπευση των εκπαιδευτικών

γ) Ασέβεια προς τους μαθητές που αγωνίζονται να πετύχουν στους στόχους τους

«Διερωτούμαστε, όμως, βάσει ποιας λογικής η Αν. Κυβερνητική Εκπρόσωπος συσχετίζει τις επιδόσεις των μαθητών με τις ετσιθελικές και αυταρχικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. Δεν έχει αντιληφθεί ότι οι λογιστικές αλχημείες που επέβαλε το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με μαθησιακές επιδόσεις ή αναλυτικά προγράμματα ή Ωρολόγιο Πρόγραμμα; Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η πολεμική αυτή στρέφεται κατά του Δημόσιου Σχολείου, των θεσμοθετημένων δημοκρατικών διαδικασίων,  των εκπαιδευτικών αλλά και τον μη επαναδιορισμό 150 συμβασιούχων εκπαιδευτικών; »     

  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΟΕΛΜΕΚ)

16 Σεπτεμβρίου 2018

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1903

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών χαιρετίζει την ισχυρή εντολή του σημερινού δημοψηφίσματος!

H ΔHKI KAΘHΓHTΩN (OEΛMEK), εκφράζει πλήρως την ικανοποίηση της απο το σημερινό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με 95% υπέρ της  εξουσιοδότησης του ΚΔΣ να χειριστεί τη κρίση που προέκυψε στο χώρο της παιδείας,  παίρνοντας απεργιακά ή και άλλα μέτρα εάν το θεωρεί αναγκαίο.

Το δημοψήφισμα  καταδεικνύει περίτρανα ότι οι Καθηγητές δεν ανέχονται ούτε τη διαπόμπευση, ούτε τον αυταρχισμό , ούτε ψέματα, ούτε την καταστρατήγηση των Δημοκρατικών διαδικασιών.  Οι λέξεις αυτές είναι ξένες για τους Εκπαιδευτικούς και με όσα διδάσκουν στους μαθητές.

Αναφορικά με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό δημοψήφισμα, η ΔΗΚΙ Καθηγητών διακηρύσσει την αποφασιστικότητα της, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, να κάνει ότι είναι δυνατό, όπως πράττει πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο και σοβαρό, στο πλαίσιο του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1896

Η παγίδα της δήθεν «μοριοδότησης» και η συνέχεια του αγώνα μας

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΑΤΣΑ*

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που προέκυψαν από τη συνάντηση του ΠτΔ με τις τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι  να παγιδεύσει τις Συντεχνίες σε ένα ατέρμονο διάλογο, με μόνο στόχο την κατάργηση των «δήθεν απαλλαγών» όπως τις αποκαλούν στο ΥΠΠ, που τυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί για να ασκούν αρκετά καθήκοντα εκτός από το διδακτικό τους έργο.

Οι Κυβερνώντες συνεχίζουν ακάθεκτοι με την ίδια τακτική, του «αποφασίζουμε και διατάζουμε». Ενώ ήταν συγκεκριμένα τα απαράδεκτα και ετσιθελικά μέτρα που έχουν παρθεί χωρίς κανένα διάλογο, επιδιώκουν τώρα με έντεχνο τρόπο να επιβάλουν στις Συντεχνίες επιπρόσθετα, το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης. Στη διαπραγμάτευση που έγινε στο προεδρικό, επιχειρήθηκε να γίνει άμεσα και ουσιαστικά η διασύνδεση του Σχεδίου Αξιολόγησης με τις «απαλλαγές» που τυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί για εξωδιδακτικά καθήκοντα. 

Επί της ουσίας, πρότειναν για παράδειγμα να αντισταθμιστεί η μια περίοδος του Υπεύθυνου Τμήματος από «μοριοδότηση»  στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν αποδεχόμασταν τη νέα πρόταση της Κυβέρνησης,  συνεπάγεται ότι αποδεχόμαστε αυτόματα και το όποιο σχέδιο αξιολόγησης μας παρουσιάσουν στο μέλλον,  με οποιεσδήποτε άλλες απαράδεχτες πτυχές ενδεχομένως να προνοούνται. 

Πρόθεση τους είναι, από τη μία να τερματίσουν όλες τις περιόδους των «απαλλαγών», από την άλλη  να παραμείνουν και να ισχύουν  τα ίδια καθήκοντα.  Αυτή είναι  η πρακτική της μοριοδότησης αλλιώς της «κοροϊδίας» που έχουν επινοήσει κάποιοι αλλά κατά τα άλλα την έχουν ονομάσει «εξορθολογισμό».  Παρόλο που η «δήθεν μοριοδότηση» θα «ευνοούσε» επιλεκτικά ορισμένες ομάδες εκπαιδευτικών, θα δημιουργούσε ένα κλίμα ευνοιοκρατίας και άνισης μεταχείρισης.

Περαιτέρω, θα  επιφόρτωνε τους εκπαιδευτικούς με αρκετά εξωδιδακτικά καθήκοντα, τα οποία θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα  με την οποία εκτελούνταν στο παρελθόν, κατά συνέπεια, αυτό θα σήμαινε και την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου ευρύτερα. Κάποιοι ίσως να μην έχουν καταλάβει ότι η παιδεία δεν πρέπει να καταστεί προνόμιο των λίγων αλλά να είναι δικαίωμα όλων. 

Επομένως, ο αγώνας μας είναι πλέον μονόδρομος,  θα πρέπει όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε τον αγώνα  μέχρι τη δικαίωση. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η αξιοπρέπεια μας δεν εξαγοράζεται με 450,000 ευρώ «bonus» όπως έχει προτείνει η Κυβέρνηση στους Συνδικαλιστές, προκειμένου να αποδεχτούν τη νέα πρόταση του Προεδρικού.

Στις 28 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Προεδρικό, εκεί όπου οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν μαθήματα  Δημοκρατίας και αξιοπρέπειας, θα  αντισταθούν όπως οφείλουν  στις ετσιθελικές και παράνομες αποφάσεις του ΥΠΠ και Υπουργικού Συμβουλίου.

*Αντιπρόεδρος ΔΗΚΙ Καθηγητών/ μέλος του ΚΔΣ ΟΕΛΜΕΚ

Πηγή: paideia news

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1894

Δεν εκβιαζόμαστε, ούτε εξαγοραζόμαστε κ. Πρόεδρε

Ου περί χρημάτων και αυτοεξευτελισμού μας ο αγώνας κ. Πρόεδρε

 

«Υπεράνω όλων η προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών»

«Η ΔΗΚΙ Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), θεωρεί ότι η γραπτή πρόταση (άνευ ημερομηνίας και υπογραφή) που παρέδωσε η Κυβέρνηση στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ως ύστατη προσπάθεια επίλυσης της σοβαρής κρίσης στη Παιδεία, την οποία η ίδια επροκάλεσε με τις μονομερείς και απαράδεκτες αποφάσεις της στις 4 Ιουλίου 2018, αποτελεί μνημείο εξευτελισμού για τον εκπαιδευτικό κόσμο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τον αγώνα  κ.Πρόεδρε της Δημοκρατίας τον κάνουμε για την προάσπιση και αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου, την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ως εκπαιδευτικό και ως άνθρωπο, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, την ισότιμη αντιμετώπιση παλαιών και νέων εκπαιδευτικών και πρωτίστως ΟΧΙ για ξεπούλημα όσων πετύχαμε τόσα χρόνια με αγώνες και θυσίες προς όφελος των μαθητών αλλά και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών.

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών, θεωρεί  ότι η πρόταση της Κυβέρνησης πλήττει το Δημόσιο Σχολείο αφού υποβαθμίζει πλήρως το θεσμό του υπεύθυνου τμήματος, επιχειρεί να διχάσει τους εκπαιδευτικούς και να δημιουργήσει ανισότητες  και διακρίσεις (με τη δήθεν προσαύξηση της μιας φοράς), επιχειρεί να μας παραπλανήσει και να μας παγιδεύσει στο θέμα της άρσης των επιβαρύνσεων για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αφυπηρετήσουν πρόωρα, υπόσχεται  (ξανά και ξανά με τακτό χρονοδιάγραμμα!) άμεση έναρξη διαλόγου για το Ταμείο Προνοίας (ενώ είναι γνωστό ότι υπεγράφει συμφωνία πριν 10 μήνες και το Υπ. Οικονομικών μας εμπαίζει) και διάφορα άλλα περίεργα και παράλογα.

«Όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος πραγματικά απορεί που βρέθηκαν ξαφνικά τόσα λεφτά για να διανέμει η Κυβέρνηση, με παράλογο και ανορθόδοξο βεβαίως τρόπο, ενώ ενορχηστρωμένα εδώ και δύο μήνες έκαναν τα πάντα για να πείσουν για τις «σπατάλες» στη Δημόσια Παιδεία και για δήθεν εξορθολογισμό, επιστρατεύοντας μέχρι και παραπλανητικά στοιχεία για επηρεασμό». 

Η ΔΗΚΙ Καθηγητών, τονίζει για μια ακόμη φορά ότι εάν η Κυβέρνηση επιθυμεί πραγματικά την ομαλή έναρξη των σχολείων, οφείλει να αποσύρει άμεσα τις απαράδεκτες μονομερείς αποφάσεις της.

Υπογραμμίζουμε ότι πολιτικές του τύπου «διαίρει και βασίλευε» ή «σου κλέβω και σου επιστρέφω ψίχουλλα από τα κλεψιμιά» και με δόλιο τρόπο για εξευτελισμό, απορρίπτονται ασυζητητί  γιατί ου περί χρημάτων  και αυτοεξευτελισμού ο αγώνας μας».

Στις 28 Αυγούστου θα σας αποδείξουμε ότι ο αγώνας μας δεν είναι για τα λεφτά κ. Πρόεδρε.

Πηγή: Paideia News

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1892

Προς τι το τόσο μένος του Αρχιεπισκόπου με τους Εκπαιδευτικούς;

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΝΙΚΛΙΔΗ*

Προς τι ο τόσος σάλος για την κατάργηση των θρησκευτικών Σχολικών Εορτών;

Προς τι η βία για έκδοση ανακοίνωσης με το συγκεκριμένο περιεχόμενο την παρούσα στιγμή;

     Θα περιμέναμε βέβαια, από τους Θρησκευτικούς μας ηγέτες τη δεδομένη στιγμή όπου «τα κουδούνια χτυπάνε κόκκινο» για την Παιδεία, να λειτουργούσαν με βάση τα θρησκευτικά ιδεώδη, όπως ακριβώς τα έχουμε διδαχτεί, κυρίως την αγάπη, την ομόνοια και τον αλληλοσεβασμό. Θα περιμέναμε να έπαιζαν το ρόλο του διαμεσολαβητή ή του ειρηνοποιού ανάμεσα σε ΥΠΠ και Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Θα έπρεπε να στόχευαν στη σύμπνοια ιδεών και σκέψεων, όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Χριστός μέσα από τις πράξεις του.

     Οι γιορτές αυτές, είναι θεσμοθετημένες και κατοχυρωμένες από το Φεβρουάριο του 2017, στους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Aν οι συγκεκριμένες θρησκευτικές εορτές αποτελούν πρόβλημα για την Παιδεία αυτό θα έπρεπε να είχε κατατεθεί πριν την ψήφισή τους (24.2.2017) και σίγουρα όχι στις 8 Αυγούστου 2018! Αν το πρόβλημα προέκυψε τυχαία αυτό το καλοκαίρι θα περιμέναμε να ακούσουμε τους προβληματισμούς των Ιεραρχών και να νιώσουμε – έστω για λίγο – τους κραδασμούς από τις Συνοδικές συζητήσεις! Φαίνεται πως οι αποφάσεις ΔΕΝ ήταν στηριγμένες πάνω σε Ελληνικές και Ορθόδοξες αξίες!

   Εξάλλου, θέση της εκκλησίας της Κύπρου σε θέματα παιδείας που διακήρυττε  το 2013,  «Ακριβώς εδώ .. Η ιστορία διδάσκει ότι λαοί που χάνουν την πολιτική τους ελευθερία μπορούν σε κάποια στιγμή να απελευθερωθούν. Λαοί που καταντούν στην οικονομική χρεοκοπία είναι δυνατόν να επανεύρουν την οικονομική τους ικμάδα. Λαοί όμως που χάνουν την πολιτιστική τους φυσιογνωμία μοιραία οδηγούνται στην εξαφάνιση», http://churchofcyprus.org.cy/13733

   Προφανώς, όλα αυτά που γίνονται σήμερα συνάδελφοι, γίνονται επί σκοπού! Αποπροσανατολίζουν την πιθανότητα για σοβαρή διαπραγμάτευση των ζητημάτων που μας αφορούν, καθώς θέτουν τα προβλήματα της Παιδείας σ’ άλλο επίπεδο και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, από τον Αρχιεπίσκοπο αλλά και από άλλους θεσμικούς φορείς, θεωρώ ότι είναι απρεπές και ανήθικο και δε μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε ή εσκεμμένα μας αποπροσανατολίζουν από τα βασικά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στα επιμέρους

   Οι γιορτές αυτές συμπορεύονται με το Ελληνισμό της Κύπρου μέσα από τους αιώνες και καμία κατάργηση καμίας εκ των σχολικών εορτών δε θα μειώσει την αξία τους. Εάν όμως κρίνεται σκόπιμο να γίνει συζήτηση, να γίνει, γιατί μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση μπορούν να εξευρεθούν λύσεις, λύσεις που να ικανοποιούν όλα τα μέρη. Μακάρι Μακαριότατε να είστε πεπεισμένος ότι η λύση για όλο αυτό το χαμό να είναι αυτές οι πέντε αργίες…

  Ας παραμείνουμε σταθεροί στο στόχο μας… Σαν έτοιμοι από καιρό, σα θαρραλέοι… και ας ευχηθούμε ότι δε θα θρηνήσουμε την Αλεξάνδρεια.

*Γενικός Γραμματέας ΟΕΛΜΕΚ

Πηγή: Paideia News

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1886