Οι καθηγητές στην Κύπρο εργάζονται περισσότερες ώρες απο τους καθηγητές άλλων χωρών στην Ευρώπη

Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε ότι οι καθηγητές δέχονται ένα ανελέητο πόλεμο από τον Γ. Ελεγκτή, ΥΠΠ, και από τους Κυβερνώντες, όσον αφορά  τις μειώσεις των ωρών αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους, καθώς επίσης και την διάρκεια του χρόνου εργασίας τους σε μια σχολική χρονιά (θερινές διακοπές κ.α).

Επομένως, ανατρέξαμε σε στοιχεία Ευρωπαϊκών χωρών από το Δίκτυο Ευρυδίκη που αφορούν τα πιο πάνω.

Τα στοιχεία διαψεύδουν όσους έτρεξαν να λασπολογήσουν τους εκπαιδευτικούς στην Κύπρο.

Συμπέρασμα:

Οι καθηγητές στην Κύπρο είναι ακριβώς στον μέσο όρο με τους καθηγητές άλλων χωρών της Ευρώπης. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές  χώρες,  οι καθηγητές, αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους,  έχουν περισσότερες ώρες μείωσης από τους αντίστοιχους  καθηγητές της Κύπρου.

Οι καθηγητές στην Κύπρο εργάζονται περισσότερο χρόνο και έχουν λιγότερες διακοπές από τους καθηγητές άλλων χωρών της Ευρώπης.

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1856