ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

Η Δημοκρατική Κίνηση Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), αξιολογώντας τα ευρήματα διάφορων αξιολογήσεων και εισηγήσεων για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τις εκπαιδευτικές πραγματικότητες της χώρα μας, θεωρεί ότι οι εξετάσεις στα τετράμηνα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν από τη σχολική χρονιά 2018/2019 γιατί οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα δεν έχουν υλοποιηθεί οι πιο κάτω προϋποθέσεις :

  • Ολοκλήρωση και αξιολόγηση της παρούσης μεταρρύθμισης.
  • Ουσιαστική αποφόρτιση της ύλης στα πλείστα γνωστικά αντικείμενα
  • Προσαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις μαθησιακές δυνατότητες των μαθητών.
  • Αντιστοίχηση της διδακτέας ύλης με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο.
  • Ουσιαστική αποφόρτιση του μαθητή από αξιολογήσεις.
  • Νέοι τρόποι αξιολόγησης του μαθητή.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμηνο από το επόμενο σχολικό έτος 2018/2019, υπό τις σημερινές εκπαιδευτικές συνθήκες, όχι μόνο δεν θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα αλλά θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα εκπαιδευτικά δρώμενα στους σχολικούς χώρους προσθέτοντας επιπρόσθετο άγχος στους μαθητές, ασφυκτικά και απάνθρωπα χρονοδιαγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, επιπρόσθετο άγχος στους γονείς, κατακόρυφη αύξηση της παραπαιδείας, αποπροσανατολισμό από τον πραγματικό στόχο του Δημόσιου Σχολείου.

Η ΔΗ.ΚΙ. Καθηγητών (ΟΕΛΜΕΚ), κατά συνέπεια, θεωρεί ότι επιβάλλεται η μη εφαρμογή της εν λόγω μεταρρύθμισης (εξετάσεις ανά τετράμηνο) μέχρι ότου το εκπαιδευτικό μας σύστημα διαμορφώσει τις κατάλληλες  προϋποθέσεις για την ωφέλιμη εισαγωγή της.

Στο δημοψήφισμα που θα πραγματοποιηθεί από την ΟΕΛΜΕΚ στις 22 Φεβρουαρίου 2018 για τις ενδιάμεσες εξετάσεις, η ΔΗ.ΚΙ. καλεί τους συνάδελφους Καθηγητές/τριες να στηρίξουν τη θέση της ΔΗ.ΚΙ. καθώς επίσης και την απόφαση της Π.Σ.Γ.Α. της ΟΕΛΜΕΚ, η οποία, εκφράζει τους έντονους προβληματισμούς της για τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, κάτω από τέτοιες συνθήκες, και να ταχθούν ΕΝΑΝΤΙΟΝ των εξετάσεων ανά τετράμηνο.

 

Share

Permanent link to this article: https://www.dh-ki.com/?p=1770