Κατάλογος Διοριστέων, Διορισίμων και άλλοι Κατάλογοι

Τελευταία γράφονται συνεχώς άρθρα στα ΜΜΕ σχετικά με τις εξετάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών, τους Κανονισμούς των εξετάσεων που ψήφισε η Βουλή και τη Νομοθεσία Αορίστου Χρόνου καθώς και ποιοι εντάσσονται στο 30μηνο. Άλλοι εκφράζονται υπέρ και άλλοι εναντίον.

Κανένας όμως δεν ασχολήθηκε με το θέμα των Καταλόγων, δηλαδή από ποιους Καταλόγους η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) θα διορίσει εκπαιδευτικούς  με την εφαρμογή του Νέου Συστήματος Διορισμών Εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2018 – 2019  στη Μέση Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ΕΕΥ θα προβεί σε διορισμούς από δύο (2) Καταλόγους, τον Κατάλογο Διοριστέων και τον Κατάλογο Διορισίμων. Κάνοντας όμως μία μικρή έρευνα φαίνεται ότι υπάρχουν διάφοροι Κατάλογοι και όχι μόνο  δύο. Πιο κάτω αναφέρονται οι σχετικοί Κατάλογοι των εκπαιδευτικών από τους οποίους η ΕΕΥ θα διορίζει τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι κατάλογοι, υπήρχαν ήδη ή θα δημιουργηθούν και ο κάθε εκπαιδευτικός, νέος ή παλιός, αυτός που θα δώσει εξετάσεις ή όχι, θα εξάγει τα δικά του συμπεράσματα.

  1. Κατάλογος Διοριστέων.

  2. Ειδικός Κατάλογος Διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρία.

  3. Κατάλογος Διορισίμων.

  4. Ειδικός Κατάλογος διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρία.

  5. Κατάλογος συζύγων Ελλήνων Αξιωματικών.

  6. Κατάλογος εκπαιδευτικών από το Ριζοκάρπασο.

  7. Κατάλογος εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχει τέτοια σύγχυση για το ποιος έχει σειρά για διορισμό που στο τέλος θα την πληρώσουν δυστυχώς αυτοί που δεν έχουν σχέση με το πιο πάνω πρόβλημα, δηλαδή οι υπάλληλοι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. …..Καλό κουράγιο υπάλληλοι της ΕΕΥ.

 

Ελισσαίος  Χριστοδούλου

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Γενικός Αντιπρόσωπος ΔΗ.ΚΙ

Share

Permanent link to this article: http://www.dh-ki.com/?p=1751